Reisevilkår

Leie- og betalingsbetingelser

Kroatiaturer er formidler av leieavtaler og betaling mellom leietaker og utleier i Kroatia. En leieavtale anses som inngått når Kroatiaturer mottar e-post fra leietaker som bekrefter en bestilling. Etter bestillingen sender Kroatiaturer ut bestillingsbekreftelse og betalingsinformasjon på e-post.

Hvis leieavtaler skal kunne inngås, må den som bestiller være myndig.

Ved alle bestillinger tilkommer en avgift på kr. 500,- som dekker sluttrengjøring, turistskatt og administrasjonskostnader.

Kroatiaturer har rett til å annullere leieavtalen dersom avtalte vederlag ikke betales innen oppgitte frister. Annullering av leieavtale iverksettes ved at Kroatiaturer varsler den reisende om dette via e-post.

Vi gjør oppmerksom på at § 22 i angrerettloven gir unntak for kjøp av enkeltstående tjenester som selger forplikter seg til å levere på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom. Reisetjenester går inn under dette unntaket, og derfor kan ikke leieavtaler inngått med Kroatiaturer angres etter angrerettloven.

Betalingsfrister:

Ved bestilling mer enn 30 dager før avreise:

50 % av leien betales senest 7 dager etter inngåelse av leieavtale. Det resterende beløpet betales senest 30 dager før ankomst.

Ved bestilling med avreise innen 30 dager:

Hele leiebeløpet betales samlet innen 7 dager etter inngåelse av leieavtalen.

Ved bestilling med avreise innen 7 dager:

Hele leiebeløpet må betales umiddelbart og senest slik at betalingen i sin helhet er registrert innbetalt før reisens begynnelse.

Avbestilling / endring

Leieavtaler som er gjort med Kroatiaturer kan ikke avbestilles uten at det kreves vederlag for dette.

Ved avbestilling som gjøres før 7 dager fra bestillingsdato har gått, betales 30 % av leieavtalens totalsum.

Ved avbestilling senere enn 7 dager fra bestillingsdato, men mer enn 30 dager før ankomst, betales 50 % av totalsum for leieavtalen.

Ved avbestilling mindre enn 30 dager før ankomst, må totalsum for hele leieavtalen betales.

Reisende anbefales å kjøpe separat forsikring som dekker eventuell avbestilling ved sykdom.

Det er i utgangspunktet ikke mulig å endre fra et leieobjekt til et annet, men Kroatiaturer vil ved forespørsel behandle slike ønsker. Ved eventuell endring av inngått leieavtale, krever Kroatiaturer et behandlingsgebyr på kr 500,- per leieobjekt.

Retningslinjer for leietaker

Innsjekking i utleieobjekt vil tidligst kunne skje kl. 12.00.  Hvis ankomst i utgangspunktet skjer etter kl. 22.00, eller dersom du blir forsinket, må du kontakte Kroatiaturer for å forhøre deg om det er mulig å ankomme på et senere tidspunkt. Når leietaker ankommer leieobjektet er eier av dette ansvarlig for at leietaker kan sjekke inn på avtalt sted og for at det gjøres avtaler vedrørende leieperiodens utløp.

Ved bestilling oppgis antall boende i utleieobjektet. Leietaker må påse at oppgitt antall boende ikke overstiger det som er oppgitt for leieperioden.

Leietaker er ansvarlig for å følge de regler og retningslinjer som måtte finnes for leieobjektet. Leietaker må straks informere eier av leieobjektet hvis det oppstår skader på bygg/inventar i løpet av leieperioden.

Mangler

Klager vedrørende eventuelle mangler ved leieobjektet formidles umiddelbart til eier og/eller oppgitte kontaktperson i Kroatia. Det er eier av leieobjektet som er ansvarlig for å håndtere mangler ved dette, men Kroatiaturer ønsker i tillegg å bli informert ved slike eventuelle klager.

Tvister

Ved reklamasjon skal den reisende gjøres oppmerksom på klageprosedyre, samt eventuelle klagegebyr i denne forbindelse. Dersom kundens reklamasjon/krav ikke blir imøtekommet eller partene ikke blir enige, kan saken bringes inn for et tvisteløsningsorgan.

Reisehjelp

Kontakt Kroatiaturer direkte hvis det skulle oppstå særskilte hendelser som medfører at den reisende har behov for assistanse.